Новини
Бизнесът и образованието – ръка за ръка
07.08.2017

Бизнесът и образованието – ръка за ръка
Инициатива на МОС Консулт и ТУ Варна

 

 

Във връзка с непрестанното търсене на квалифицирани кадри и бързото развитие на технологиите, бизнесът започва множество инициативи за обучение на ученици, студенти и преквалификация на служилите. Първа стъпка прави Варненската фирма МОС Консулт, която продава, имплементира и поддържа софтуерни системи за мебелния бранш.

МОС Консулт специализира в автоматизацията и оптимизацията на производствените процеси в мебелната индустрия, където темповете за развитие се увеличават всяка година и образователната система трябва да работи заедно с бизнеса, за да може да генерира подходящите кадри.

Технически университет Варна и МОС Консулт стартират две нови магистърски специалности, по които ще се обучават студенти на най-новите технологии за производство, визуализация и продажба на мебели. Като партньор на imos AG и Homag Group AG, МОС Консулт предоставя пълната гама от софтуерни продукти безвъзмездно, също така обучава преподавателите на Технически университет Варна и заедно с тях изготвя учебните програми. Лектори от МОС Консулт ще се грижат непрестанно за упражненията в университета, като и лабораторните занятия, които ще се провеждат в демо фабриката на МОС Консулт в град Варна.

Фабриката е оборудвана с пълен набор от машини и ще бъде модернизирана, за да отговаря напълно на учебния план. По този начин студентите ще могат да се обучават в реално модерно производство.

Студентите ще имат възможност да получат 3000 лева стипендия като стимул за своето развитие. За целта те ще получат ментори от МОС Консулт, които ще им помагат за изготвянето на дипломните им работи. Освен това студентите ще прекарат четири месеца в базата да на МОС Консулт, където ще могат да разрешават реални казуси на бизнеса (трети семестър на магистърската степен).

 

 

Специалностите, които стартират през октомври 2017 година са:

Индустриални роботизирани системи и автоматизация

Специалности:

•       CAD/CAM системи (imos AG)

•       Идентификация и проследяване на компоненти в производството

•       Управление на пневматични изпълнителни устройства

•       Системи за електрозадвижване

•       Сензори в роботиката и машинно зрение

•       MES системи за управление и ефективност на производството (Homag AG)

•       Програмируеми контролери

•       Индустриални роботи и манипулатори

•       Автоматизация на складове и пакетиране

•       Комплексен проект – изработван в офиса на МОС консулт с помощта на ментор*

•       Дипломна практика – практика в производствената база на МОС Консулт*

* важи за всички студенти получили стипендия

 

 

Компютърна графика и инженерство

Специалности:

•       Обработка на визуална информация

•       Компютърна графика

•       Компютърна анимация

•       Симулация на физични явления в среда за 3D моделиране

•       Виртуална реалност

•       Проектиране на симулации и игри

•       Приложно програмиране на C# и Visual Studio .Net

•       Скриптови езици Python

•       Комплексен проект – изработван в офиса на МОС консулт с помощта на ментор*

•       Дипломна практика – практика в офиса на МОС Консулт*

* важи за всички студенти получили стипендия

 

 

За повече информация, посетете следните сайтове:

http://www2.tu-varna.bg/tu-varna/

http://www2.tu-varna.bg/tu-varna/images/studenti/magistar/magistar_2017-2018/spec_magistri_2017_2018.pdf#page=56

www.mosconsultbg.com

 

 

Източник – МОС КОНСУЛТ