Новини
Бизнесът против минималния осигурителен доход
18.09.2017

Писмо от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) до Министъра на труда и социалната политика Бисер Петков по повод на разпространените в медиите намерения на социалното министерство за административно налагане на прагове за минималния осигурителен доход за 2018 /МОД/ г., мотивира отказа на АОБР за втора поредна година за водене на преговори.

 

 

Част от аргументите, които са включени в писмото са, че МОД, определян по заемани длъжности и икономически дейности, е регулация, която не се прилага в нито една държава членка на ЕС. За първото полугодие на 2017 г. ръстът на средния осигурителен доход е над 6%, а приходите от осигурителни вноски нарастват с над 10% при съпоставими условия. Това още веднъж и категорично доказва ненужността на МОД.

 

 

„Следва да се отчете и откритата процедура срещу Република България по тъй наречените прекомерни макроикономически дисбаланси на ЕК (excessive macroeconomic disbalances), конкретно прекомерният ръст на показателя за тъй наречените единични разходи на труд (Unit labor cost) и нарастването на данъчната и осигурителна тежест върху заетостта и работните места“, се казва още в аргументите.

 

 

„В тази връзка считаме за необходимо МТСП да насърчава многократно подкрепеното от работодателските организации основно колективно трудово договаряне на фирмено и браншово ниво, вместо да се тиражират в медиите намерения за административно налагане на нови нива на МОД за 2018 г., при това без предварителен анализ, идентифицирана потребност и свързани последици. Също така е налице пълен контраст с високо оценените от нас усилия на правителството за намаляване на административната тежест, намеса в икономиката и необходимостта от реформиране на анахроничното и негъвкаво трудово законодателство“, се казва още в писмото.

 

 

Източник: Черноморски фар