Новини
Бизнесът разчита на президента за спешна дискусия за икономиката
17.10.2018

Бизнесът предлага спешно да се проведе дискусия под патронажа на президента Румен Радев за ускоряване на икономическия растеж. От Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), която включва най-големите работодателски организации в страната – БСК, БТПП, АИКБ и КРИБ, настояват за провеждане на дискусионен форум, чрез който да бъдат намерени решения за премахване на задържащите фактори на икономическия растеж, съобщиха работодателите. Организацията приветства и проведената под патронажа на президента преди няколко дни кръгла маса „Неравенства и бедност в България“.

 

 

За да има догонващо развитие, България трябва да постига темпове на икономически растеж, значително по-високи от тези в другите държави членки, предвид факта, че не разполага със значителни природни богатства. АОБР предупреждава, че въпреки благоприятната икономическа обстановка, през 2018 г. българската икономика няма да може да надхвърли бариерата от 4% икономически ръст, който в никакъв случай не е достатъчен и догонващ за развиваща се икономика. Към полугодието България е едва на 12-о място в ЕС по ръст на БВП, нареждайки се след почти всички нови страни членки от ЦИЕ. Ръстът на инвестициите в дялов капитал е отрицателно число, а разходите за придобиване на ДМА бележат спад. В същото време българските инвестиции в чужбина растат. Нови сериозни инвеститори не бързат да влагат средства в България. Това се дължи на задържащите фактори на вътрешната среда, произтичащи от твърде бавното и пасивно провеждане на редица политики и реформи в сферата на пазара на труда, образованието, администрацията и електронното управление, пенсионната система, трудово-медицинската експертиза и здравеопазването, съдебната система и сигурността, енергетиката. Адресирането на тези предизвикателства е от изключителна важност, особено предвид сигналите за завършване на икономическия цикъл на растеж на световната икономика и предвестниците на нова финансова криза като рекордни равнища на задлъжнялост в световен мащаб, започналата „митническа война“ в световната търговия и други.

 

 

За своевременното намиране на действени решения за премахване на задържащите фактори на икономическия растеж АОБР предлага да се проведе дискусия под ваш патронаж, възможно по-скоро, което да позволи генерираните предложения и мерки да намерят отражение в съответните стратегически документи, отбелязват работодателите.

 

 

Източник: в.Дума