Новини
Бизнес делегация за участие в бизнес форум в гр. Ниш, Република Сърбия
26.03.2018

От ИАНМСП информират, че в периода 18-19 март 2018 г. заместник министър-председателят на Република България г-н Томислав Дончев ще направи работно посещение в гр. Ниш, Република Сърбия по покана на своя колега вицепремиера и министър на строителството, транспорта и инфраструктурата на Република Сърбия, г-жа Зорана Михайлович. Между двамата високопоставени лица е договорено провеждането на двустранен бизнес форум с двустранни срещи в гр. Ниш на 19 март 2018 г.

 

 

Във връзка с гореизложеното, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) сформира бизнес делегация от представители на български. Бизнес форумът има за цел да насърчи директните контакти между българския и сръбски бизнес при създаване на благоприятни условия за развитие на двустранните търговско-икономически отношения, производствено коопериране, внедряване на добри производствени и търговски практики, създаване на бизнес партньорства, трансфер на знания и технологии и др.

 

 

Желаещите следва да заявят предварителен интерес, като изпратят попълнена приложената РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА на е-mail адрес: s.zapryanova@sme.government.bg.

 

 

Организацията на бизнес делегацията, в т.ч. настаняване при необходимост и участие в бизнес форума с двустранни срещи се осъществява от ИАНМСП, със съдействието на Посолството на Република България в Белград и партньорските на ИАНМСП организации на място. Транспортът до Ниш се осигурява от самите участници (с кола разстоянието между София и Ниш е 160 км.).

Всички разходи, свързани с хотелското настаняване, застраховката на командированите лица и дневни, са за сметка на участниците.

На регистрираните допълнително ще бъде изпратена информация с финансовите параметри на посещението и подробна програма.

 

 

Допълнителна информация може да получите от Ивайло Тодоров, Мениджър проучване на пазари на следните контакти за връзка:

тел. 02/9634299; 0879 161 420

еmail: iv.todorov@timberchamber.com