Новини
„Бизнес и образование – точка на пресичане“
17.04.2014

Фондация „Америка за България“ повярва в новия проект на Браншовата камара и ще финансира нашето предложение – „Бизнес и образование- точка на пресичане“.

Проекта стартира със следните дейности:

– Изготвяне, популяризиране и разпространение на телевизионен клип и рекламни материали, които да представят атрактивната страна на професията;

-Организиране на Ден на отворените врати в предприятията за  20 преподаватели;

-посещения на предприятия от минимум 120 деца от прогимназиален етап на обучение в региони  с концентрация на фирми за производство на мебели и дървообработване;

– Награден фонд за студенти и ученици по определени критерии- награди за постигнати успехи за 6 студенти от ЛТУ и 21 ученици от професионални гимназии;

– 5 семинара за работодатели;

– Организиране на  специализирана трудова борса за бранша в рамките на Светът на мебелите и Техномебел.

 

Фондация „Америка за България” подпомага израстването и укрепването на динамична пазарна икономика и демократично общество в България, и подкрепя страната в постигане на пълния ѝ потенциал на успешна и модерна европейска нация.  Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.