Новини
БКДМП взе участие във форум, на тема свързана с оползотворяването на дървесни отпадъци
14.08.2018

Количеството дървесни отпадъци, които се оползотворяват в България, е нараснало от 208 726 тона през 2014 г. на 369 399 тона през 2016 г. Това стана ясно от данни, изнесени по време на семинар за ефективното управление на дървесните отпадъци и слънчогледовите люспи в контекста на прехода към кръгова икономика. Във форума, който се проведе в Министерство на околната среда и водите /МОСВ/, участваха експерти от РИОСВ и браншови организации.

 

Голяма част от тези отпадъци се преработват в пелети и брикети за промишлено и битово отопление, като броят на потребителите на дървесни пелети и брикети нараства с около 10-30% годишно. Данните бяха цитирани от екипа на изпълнителя по проект, възложен от МОСВ. Проектът е за разработване на предложение за критерии в съответствие с действащата правна рамка за страничен продукт и край на отпадъка по отношение на дървесните отпадъци и отпадъците от слънчогледови люспи. Бяха представени още основните източници за генерирането им, приложимите технически изисквания за третирането им, продуктовите изисквания и техническите стандарти към пелетите и брикетите от тези отпадъци.

 

Според експертите за постигане на ресурсна ефективност и стимулиране на поетапния преход към кръгова икономика в сектора на дървообработващата и преработваща индустрия и производството на слънчогледови масла е необходимо да бъде насърчена конкурентоспособността на българските компании. Това е възможно посредством създаване на механизми за управление на дървесните отпадъци и люспите като „неотпадъци“, които отговарят на стандартите и гарантират високо ниво на защита за околната среда и човешкото здраве.

 

 

Очаква се критериите, в съответствие с действащата правна рамка за страничен продукт и край на отпадъка по отношение на дървесните отпадъци, да бъдат качени на сайта на МОСВ.

 

 

Източник: МОСВ

Снимков материал: БКДМП