Новини
БКДМП ВНЕСЕ ИСКАНЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА КОМПАНИИТЕ, ОБРАБОТВАЩИ ДЪРВЕСИНА
21.08.2020

Днес браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост внесе в земеделското министерство и министерството на икономиката искане да бъдат подкрепени фирмите, извършващи първична преработка на дървесина, защото към момента те се оказват извън критериите за допустимост на кандидати по мерките за подпомагане за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19, прилагани в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 г.- 2020г.

Пълният текст на искането можете да видите в приложения документ.

Искане за подпомагане на дървообработващите фирми.