Новини
БКДМП обсъди развитието на секторите дървообработване и мебелна промишленост с представители на ПП ГЕРБ
23.03.2023

БКДМП продължава срещите си с политическите формации у нас, за да търси разрешение на проблемите, пред които секторите дървообработване и мебелно производство са изправени. Днес председателят на БКДМП проф.д-р Васил Живков, изпълнителният директор на БКДМП Даниела Петрова и Диана Харлова, член ан УС на БКДМП разговаряха със заместник-председателя на ПП ГЕРБ Томислав Дончев. На срещата присъстваха също и проф. Георги Костов и Любен Татарски.

Обсъдени бяха проблемите за двата бранша, а също и политики и мерки  за справянето с тях.

Проф. Живков сподели, че още от 2021 г. индустрията изпитва сериозни затруднения заради липсата на дървесина  и част от проблема са наложените административни мерки. „Компаниите в бранша имат сериозни трудности, фирмите губят поръчки. Цената на суровина в момента е висока и ние не сме конкурентноспособни“, обясни още той.  Той посочи още, че липсата на дървесина е довела  до спекула, неизпълнение на договори и съкращение на персонал.

По време на срещата бяха обсъдени още необходимостта от национална горска инвентаризация, модернизация на дървообработването, което в момента е най-слабото звено във веригата, въвеждането на каскаден принцип за използване на дървесината, увеличение на годишния дърводобив като процент от годишния прираст. Коментирани бяха също и проблемите с липсата на контрол над вноса на мебели от трети страни, които не отговарят на европейските стандарти, важността от прилагането на кръговата икономика и рециклирането на суровини и материали при производството, подкрепата на професионалните гимназии, които трябва да бъде приоритет с национална значимост.