Новини
БКДМП огранизира безплатни обучения за стартиране на собствен бизнес
30.11.2018

Във връзка с изпълнението на проект №BG05M9OP001-1.023-0059 “Старт към успеха“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост организира събития на тема „СТАРТИРАЙ СОБСТВЕН БИЗНЕС“. Целта на събитията е информиране и мотивиране развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество. Участниците в събитията ще имат възможност за участие  в специализирани обучения за придобиване на знания, умения и квалификации необходими за създаването на собствен бизнес. Обученията са безвъзмездно финансирани от проекта.

 

Обученията ще се проведат както следва:

 

16 януари 12:00  – гр. Благоевград в хотел Алфа

17 януари 12:00  – гр. Ботевград в залата на историческия музей

21 януари 12:00  – гр. Перник в хотел Елит

22 януари 12:00  – гр. Кюстендил в Парк хотел Кюстендил

23 януари 12:00  – гр. София в хотел Будапеща

 

Събитиято са предназначени за безработни, неактивни или работещи лица, вкл. младежи до 29 г.

Поради ограничения брой места е необходимо да се регистрирате с име, имейл и телефон за контакт на имейл iv.todorov@timberchamber.com  в срок до една седмица преди събитието, на което желаете да присъствате.