Новини
БКДМП организира дискусия за устойчивото развитие на гората в ЛТУ
04.04.2023

БКДМ организира дискусия“Дървообработващата и мебелната индустрия в подкрепа на устойчивото развитие на българската гора“, която се проведе днес в зала „Академик Мако Даков“ в Лесотехнически университет – София. Събитието е по повод Седмицата на гората.

Дискусията откри проф. д-р Васил Живков, председател на БКДМП, като отбеляза, че един от основните приоритети на Камарата е устойчивото управление на горите и правилното стопанисване на ресурсите. Даниела Петрова, изпълнителен директор на БКДМП, представи дейността на Камарата пред преподаватели, представители на Министерство на земеделието, Изпълнителна агенция по горите и компании от двата сектора. Сред основните цели на БКДМП е да защитава интересите на бранша, да инициира събития за насърчаване на бизнес отношения и нови партньорства, да организира изложения и търговски мисии, да повишава информираността на обществото за постиженията на сектора.

По време на дискусията стана ясно, че стопанистване на горите и ефективното използване на техните ресурси са от ключово значение както за природата, обществото, така и за индустрията. Лесовъди, преподаватели, представители на бизнеса и институциите обсъдиха варианти за подобряване на управлението на горите. Набелязани бяха и основните проблеми, пред които е изправен браншът: недостиг на дървесина и високите цени на суровина, спекула, липса на национална инвентаризация на горите, недостатъчно механизиран и модернизиран дърводобив. Коментирани бяха и възможностите за справяне с трудностите: създаване на пътна мрежа и добра инфраструктура в горите, необходимост от планиране на сечите, по-ефективен контрол от страна на държавата, въвеждане на каскадно използване на дървесината и др. Акцентиран бе и фактът, че качествената дървесина трябва да се разпределя за мебелното производство, защото по този начин се създава качествен, устойчив и екологичен продукт, който задържа въглерода, и в никакъв случай не бива да бъде предоставяна за изгаряне и отопление.