Новини
БКДМП организира обучение на тема „Бизнес комуникация и преговорен процес. Управление на търговски екипи и процеси в експортно ориентирани компании“
29.05.2018

БКДМП организира еднодневно обучение на тема „Бизнес комуникация и преговорен процес. Управление на търговски екипи и процеси в експортно ориентирани компании”, което ще се проведе на 18.05.2018г., гр. Велинград .

 

 

Разходите за третото за годината обучение се поемат от БКДМП за 2 /двама/ представители на фирма член на Камарата/до изчерпване на местата/.

 

 

За трети участник или фирма нечлен на Камарата  се заплаща такса на стойност 180 лв./без ДДС/ .

Разходите по престоя и командироването са за сметка на участниците.

 

 

Целева група са: среден и висш мениджмънт, както и собственици на компании.

 

 

Записването ще бъде по реда на подадените заявки.

 

 

За допълнителна информация, можете да отправите своето запитване на m.simeonova@timberchamber.com, в срок до 16 май 2018 г.