Новини
БКДМП представи развитието на сектора на международна конференция на ИАНМСП и Тук-Там Кошер 2022
16.09.2022

Развитието на мебелната и дървообработващата промишленост и постиженията в сектора бяха представени на международна конференция Meet the Bulgarian Industry, организирана от ИАНМСП в рамките на Тук-Там Кошер 2022 в Интер Експо Център в София на 16 септември 2022. Изпълнителният директор на БКДМП Даниела Петрова запозна участниците във форума с профила на компаниите от сектора.  Тя акцентира върху изключителното качество и конкурентноспособност на мебелното производство у нас и това, че 80% от продукцията отива предимно за износ.  Браншът е изключително модернизиран, експортно ориентиран и осигурява около 3% от БВП на страната, обясни още тя по време на представянето.

В събитието се включиха представители от 30 чуждестранни посолства и мисии у нас, институции и браншови организации. Освен презентации, имаше и време за дискусии относно възможностите за бизнес, партньорства и съвместни проекти в различните сектори на индустрията. Участието на БКДМП в конференцията е част от стратегията за активно промотиране на дейността на компаниите членове и създаването на по-добри условия за бизнеса. Сред основните мисии на камарата е да представя постиженията на двата сектора: дървообработване и мебелна промишленост пред родни и чуждестранни партньори и организации, за да могат да развиват нови отношения и да обменят ценен опит.