Новини
БКДМП проведе среща с Италианския институт за външна търговия /ИЧЕ/
15.07.2015

На 08.07.2015 г. БКДМП по време на среща БКДМП обсъди с ИЧЕ организацията на съвмествно събитие за представяне на тенденциите в мебелното производство в Италия, иновативни технологии и материали.