Новини
БКДМП проведе срещи с фирми в град Русе
03.09.2015

В периода 28-29 юли 2015 председателят на БКДМП – г-н Галин Господинов и Изпълнителният директор на БКДМП – Г-жа Елица Ненчева посетиха фирми производители и търговци на мебели, машини и материали за мебелното производство опериращи в град Русе. 

 

В рамките на визитата БКДМП посети производствени бази, шоуруми и магазини и проведе редица срещи с мениджъри на предприятия с цел да се запознае с текущите нужди на бранша, условията и бизнес средата в региона, както и актуалните проблеми, за да  бъдат набелязани конкретни мерки и дейности от страна на Браншовата организация.

Фирмите от град Русе, както тези в град Плевен, споделиха, че намирането на специалисти за техния бизнес с времето става все по-сериозен и мащабен проблем, за който е необходимо да се предприемат строги мерки от страна на държавата.

Другият основен проблем, с който ежедневно се сблъскват представителите на бранша са нерегламентираните мебелни производители, които не са регистрирани като юридически лица, създават нелоялна конкуренция и подронват авторитета на сектора, като предлагат продукти. 

 

Бе проведена среща с Директора на ПГДВА "Йосиф Вондрак" – гр. Русе – инж. Димитър Цанев, на която той благодари за усилията и реализираните инициативи от страна на Камарата за популяризиране на професията и подпомагане на професионалното образование. Той заяви, че въпреки подкрепата която гимназията получава от Камарата и местния бизнес набирането на ученици става все по-трудно и респективно осигуряването на кадри за бързоразвиващата се мебелна индустрия, което се очаква в бъдеще да прерасне в проблем за цялата индустрия. Г-н Цанев сподели, че е необходимо провеждането на по-мащабна кампания – на национално ниво, за популяризиране на професията и възможностите за професионална реализация в сектора, която да надгради постигнатите резултати по проект "Бизнес и образование – точка на пресичане", изпълняван от БКДМП.

 

Подкрепа и надежден партньор за развитието на бранша БКДМП срещна в лицето на кмета на Община Русе – г-н Пламен Стоилов, който изрази готовност за реализирането на съвместни инициативи с Браншовата камара по време на срещата.

 

Още: Проведени срещи с фирми от гр. Плевен

БКДМП проведе срещи с фирми в град Ямбол