Новини
БКДМП се включи във форум за равния достъп до образование на МОН
17.11.2023

Изпълнителният директор на БКДМП Даниела Петрова участва във форума „Равен достъп до образование и формиране на умения“, който Министерството на образованието и науката организира в Пловдив.

Събитието откри министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков, като представи резултатите от работата по последния програмен период на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Той изтъкна, че училищата с паралелки за професионална подготовка, въвели дуална система, са получили финансиране за оборудване, работно облекло или учебни помагала.  На близо 11 000 гимназисти е предоставена възможност за работа още като ученици по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“. Подсигурени са стажове в предприятия на 14 000 младежи, които са усвоили различни професии като част от  проекта „Ученически практики-2“, а над 44 000 по „Студентски практики-2“.

„В последните 20 г. професионалните училища бяха неглижирани и загубиха престиж. Убедени сме, че Дуалното обучение е най-подходящият вариант учениците да бъдат подготвени за кариерно развитие и бъдеща работа във фирмите. Да бъдат адекватни на изискванията, които има  бизнесът в момента. Нашите предприятия в мебелния сектор се развиха технологично с бързи темпове, въведоха софтуерни програми и роботизирани системи. Време е учебните програми в професионалните гимназии да се адаптират. Затова е важно както преподавателите, така и учениците да бъдат в синхрон с напредъка и постиженитя на бранша, да имат нужните умения и знания, за да могат после да приложат в реална работна среда“, заяви Даниела Петрова, изпълнителен директор на БКДМП. Тя заяви, че бизнесът има от подготвени млади хора и задача на институциите, обществото и фирмите трябва заедно да ги развиват и подкрепят.

Във форума участваха още заместник-министрите на образованието и науката Наталия Митева и Мариета Георгиева, кметът на Пловдив Костадин Димитров, Иван Попов заместник изпълнителен директор на ИА „Програма за образование“, началници на регионални управления на образованието, директори на училища, ученици.