Новини
БКДМП се включи в среща за дървесината, организирана от Министерство не земеделието и горите
18.10.2023

Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост (БКДМП) участва в работна среща, организирана от Министерство на земеделието и храните, по въпроси, свързани с използването на дървесината от горските територии.

В събитието, на което присъства и министър Кирил Вътев, участваха държавните горски предприятия, браншови организации от сектора и представители на бизнеса. По време на срещата 6-те държавни горски предприятия отчетоха планираното за 2023 г. ползване на дървесина съгласно утвърдените планове за периода до 30 септември.

Браншовите организации и бизнесът настояха за незабавни промени в сектора. „Компаниите от сектори дървообработване и мебелно производство изнемогват заради високите цени на дървесината. Нуждаем се от незабавни действия, свързани с управлението на горите. Те имат потенциал, който ние не използваме“, заяви изпълнителният директор на Камарата Даниела Петрова.

Според бизнеса в спешен порядък трябва да се отмени заповедта на министър Бозуков за ограничаване на използването на горите във фаза на старост, т.нар. „вековни гори,“ с 30%. Също така трябва да се стартира национална горска инвентаризация, която да установи реалните запаси в горите. Да се въведат: каскадно използване на дървесината, категоризация на сечите, механизиран дърводобив. По отношение на търговете трябва да има прозрачност и да се елиминира субектвиния фактор, да бъдат насочени към крайните потребители.

Според повечето експерти намаляването на добива у нас в последните години ще доведе и до намаляване на прираста в горите. Така реално горските стопанства губят потенциала на горите, които ако бъдат управлявани ефективно, могат да увеличат брутния вътрешен продукт за страната.