Новини
БКДМП се включи в среща по проект за развитие на биоикономиката
22.06.2023

БКДМП участва в първата работна група по изготвяне на пътна карта за създаване приоритети и стратегически цели за разработване на Национална стратегия за развитие на биоикономиката в България. Срещата, която се проведе на 22 юни 2023 г. в Министерство на земеделието и храните, е част от проекта „Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика“ – CEE2ACT  (2022 – 2025 г.), който Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) ръководи от българска страна. Събитието откри изпълнителният директор на ИАГ инж. Стоян Тошев, който акцентира ползите върху ползите от проекта за развитието на бъдеща национална визия за биоикономика и отбеляза, че участници са 17 европейски институции и организации.

На работната среща присъстваха настоящият заместник-министър на земеделието Мирослав Маринов, председателят на работната група Валентин Чамбов, представители на институции, горски стопанска, академичната общност и бизнеса.

Идеята на проекта е страни като България, Унгария, Чехия, Словакия и много други да създадат собствени стратегии, като се възползват от опита и примера от страни като Австрия, Белгия, Нидерландия, които вече разполагат с такива. В работната група са включени различни отрасли и представители от секторите на горското стопанство, селско стопанство, дървообработване и мебелна промишленост, хранително-вкусова промишленост, селско стопанство, рибарство и аквакултури и др. Целта е да се обменят знания и да се създадат добри практики, да се въведат иновативни управленски модели в страните от Централна и Източна Европа. Двигатели на проекат ще бъдат Националните хъбове за биоикономика, които се създават в 10 държави: България, Хърватия, Чешка република, Гърция, Унгария, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения.

БКДМП активно работи в посока популяризиране на прилагането на принципите на кръговата икономика и въвеждане на устойчиви политики, затова се включва активно и в работната група на проекта, ръководен у нас от ИАГ.