Новини
БКДМП стартира серия разговори с политическите формации за решаване на проблемите в секторите дървообработване и мебелна промишленост
14.03.2023

БКДМП инициира серия срещи с политическите партии по повод трудностите, пред които са изправени секторите дървообработване и мебелна промишленост. Срещите са продължение на вече двегодишната борба на Камарата с недостига на дървесината и високите цени на суровината. Вчера председателят на Камарата проф. д-р Васил Живков и изпълнителният директор Даниела Петрова-Устамитева проведоха разговор с представители на коалиция “Продължаваме промяната – Демократична България”.

По време на срещата бяха обсъдени широк кръг от теми относно настоящите законодателни ограничения за добив на дървесина и възможностите за премахването им, необходимостта от реформа на горския сектор, включваща национална инвентаризация на горите, модернизация на дърводобива, въвеждането на каскадното използване на дървесината, прилагане на принципите на кръговата икономика в предприятията. Коментирани бяха още проблеми, свързани с дуалното обучение у нас и подкрепата на професионалните гимназии от страна на държавата, осигуряването на повече възможности за стажове в предприятията и нови варианти за кариерно развитие на ученици и студенти.

Предстоят още срещи с водещи политически формации.