Новини
БКДМП – сътрудничество с Висше училище по застраховане и финанси /ВУЗФ/
15.07.2015

Във връзка с организиране на обучение за повишаване на продажбените умения на своите членове, БКДМП проведе среща с Висше училище по застраховане и финанси /ВУЗФ/.

По време на срещата бяха обсъдени възможности за провеждане на редица обучения и семинари, които да спомогнат развитието на бранша.