Новини
БКДМП участва във Финална конференция към проект Integral
14.07.2015

 

 

 

В периода 24-25.06.2015г. БКДМП взе участие във Финалната конференция на проект Integral, която се проведе в гр. Брюксел, Белгия по покана на Лесотехнически университет – София/член на консорциума към проекта/. В конференцията взеха участие повече от 20 организации от 13 европейски страни.

 

По време на конференцията бяха представени постигнати резултати по проекта.

 

 

 

 

Представителят на Лесотехническия университет – г-н Палигоров презентира разработените Проучвателни бъдещи сценарии за интегрирано управление на горите в Европа.

Проектът е фокусиран върху важната екологична и социално-икономическа роля на Европейските гори. Тази роля е много добре отразена и възприета в политическите документи на Европейския съюз и на държавите-членки. Независимо от това е налице необходимост да се усъвършенства съществуващата политика и управленски подходи, за да се преодолее непоследователността в политиката за ползване на горските земи, както между различните държави, така и национално и местно ниво, а също така и разминаването между политиките и тяхното прилагане на ниво отделни ландшафти.