Новини
БКДМП участва в заключителната среща от проекта SUSTAIN VET за дуално обучение
28.09.2022

Браншовата камара на мебелната и дървообработващата промишленост (БКДМП) се включи в Национална среща за иновации в дуалното обучение, която се проведе на 28 септември в „София Хотел Балкан“ в столицата. Събитието се явява заключителна част на проекта „Умения за оцеляване за обучители на стажанти в начално ПОО (SUSTAIN VET)“, организиран от Фондация за Модерно образование.  БКДМП е основен партньор, тъй като подкрепата на дуалното обучение е една от основните мисии на Камарата.  По време на форума бяха представени „Методология за обучители на наставници в дуалното обучение“ и „Наръчник на наставника в дуалното обучение“, разработени съвместно от Фондацията, Камарата и партньори от Испания, Северна Македония и Литва.  В рамките на дуалното обучение за 2022 г. са обхванати 10 450 ученици, 761 учители, 159 училища, 881 наставници от различни компании.

„За нас като представители на една от най-големите браншови организации образованието е основен приоритет. Важно е фокусираме вниманието на обществото върху необходимостта от дуално обучение и повишаване на квалификацията на кадрите, защото те са най-големият капитал на всяка компания. Фирмите от сектора са модернизирани и автоматизирани и имат нужда от образовани млади хора. За нас е важно от по-ранна възраст да стимулираме интереса на учениците към нашия бранш с цел бъдеща реализация. Методологията и наръчника, които бяха изготвени като част от проекта, са безценно помагало за компаниите, които членуват в Камарата. Смятаме, че с тези нови обучителни инструменти ще дадем нов тласък за интеграцията на все повече млади хора в нашия отрасъл“, заяви по време на събитието председателят на БКДМП проф. Васил Живков. Той изтъкна  изключителната полза от съвместната инициатива и възможността за информиране на представители на компаниите от сектора относно новостите в дуалното обучение. В рамките на проекта SUSTAIN VET наставниците от фирмите-членове на БКДМП получиха полезен набор от инструменти, чрез които да планират, проектират и реализират по-ефективно стажовете на ученици в производството. Те имаха възможност да се запознаят с различни спосособи за създаване и изпълнение на учебната програма за обучение в производството, за ефективно проследяване на напредъка на обучаващите се стажанти и предоставяне на конструктивна обратна връзка.

В официалната част на форума се включиха Петя Евтимова, председател на Фондация за Модерно образование, заместник-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова, заместник-министърът на икономиката и индустрията Димитър Данчев и др. Беше организирана и дискусия с представители на държавни институции, на предприятия и професионални училища по актуални въпроси, свързани с дуалното обучение.  Проектът Умения за оцеляване за обучители на стажанти в начално ПОО (SUSTAIN VET) е двугодишна инициатива, реализирана в периода между октомври 2020 г. до септември 2022 г. Проектът се финансира по стратегическите партньорства KA2 в областта на ПОО на програма Еразъм +. 

Повече информация за Методологията за обучители и Наръчника за наставника може да откриете на линковете:

https://bit.ly/3UEStax

https://bit.ly/3DYKQ8K