Новини
БКДМП участва в Кръгла маса по проект ВЪЗРАЖДАНЕ НА ИНДУСТРИЯТА В БЪЛГАРИЯ
04.09.2014

На 08.07.2014 г. , в централата на КНСБ се проведе Кръгла маса по проект „Възраждане на индустрията в България”. По време на събитието Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП) и Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост (ФСОГСДП) представиха секторен анализ, разработен по проекта на тема "Стабилно и конкурентоспособно развитие на браншовете Дървообработване и Производство на мебели".

 

В Кръглата маса взеха участие д-р инж. Валентина Маринова – Заместник-министърът на земеделието и храните, г-н Николай Ненков – вицепрезидентът на КНСБ , инж. Петър Абрашев – председателят на ФСОГСДП, г-жа Елица Ненчева – изпълнителният директор на БКДМП, представители на БСК, на ФСОГСДП, работодатели и синдикалисти от предприятия, председатели на индустриални федерации към КНСБ и др.

 

Г-жа Елица Ненчева презентира резултатите от направения анализ, отарзяващ  състоянието на секторите "Дървообработване" и "Производство на мебели" и тенденциите в развитието им. В т.ч. за периода след 2009 г. се наблюдава: нарастване обема на производство, увеличаване на произведената продукция предназначена за износ, което от своя страна води до нарастване на формираната обща печалба от фирмите от двата бранша.

 

Изпълнителният директор на БКДМП направи следните препоръки:

– Оценяване с допълнителни точки като "високотехнологични" и "иновативни" браншовете, успешно реализирали проекти по Европрограми, тъй като това е доказатество, че са браншове с потенциал за растеж;

 

– Осигуряване на равнопоставеност за сектори "Дървообработване" и "Производство на мебели", спрямо други браншове, при кандидатстване по схемите за технологично обновление и насърчаване на експортните възможности стимулирани от ОП „Конкурентоспособност и иновации”

 

– Предприемане на мерки за ограничаване на "сивия" сектор, чрез създаване на регистър на предприятията в бранша по предварително зададени критерии, който да бъде администриран от БКДМП;

 

 

– Създаване на изпитвателна лаборатория в България за сертифициране на качеството на мебелната продукция.

След представянето на секторния анализ участниците в събитието активно участваха в дискусия относно проблемите на двата бранша и възможни решения за подобряване на бизнес средата.