Новини
БКДМП участва в научно-практическата конференция “Проблеми и перспективи на горското стопанство, дървообработващата и мебелната промишленост в България”
20.06.2022

Научно-практическа конференция “Проблеми и перспективи на горското стопанство, дървообработващата и мебелната промишленост в България” се проведе в с.Чифлик, община Троян. Събитието бе организирано от Община Троян, Лесотехническия университет – София, Сдружение „Троян – мебел“ и БКДМП. Един от основните инициатори на събитието бе Христо Йовчевски, собственик и управител на „Рико Стил“ ООД.

В конференция се включиха зам.-министърът на земеделието инж. Валентин Чамбов, кметът на Троян Донка Михайлова, ректорът на Лесотехническия университет – София проф. д.н. Иван Илиев, председателят на БКДМП проф. д-р Васил Живков, експерти от Изпълнителна агенция по горите и държавните горски предприятия и др.  В програмата бяха представени доклади по темите: „Горите на България“, „Дървесината – суровината на бъдещето“, „Дървопреработването и производството на мебели – структуроопределящ бранш за РБ“ и др.

Проф. др-р Васил Живков, председател на БКДМП, изнесе презентация, фокусирана върху основните тенденции в секторите дървообработване и мебелна промишленост, както и върху проблеми, свързани с недостига на дървесина, високи разходи за енергия, увеличаваща се инфлация, липса на кадри, нелоялна конкуренция.

„Искрено се надявам, че нашето мнение ще бъде взето предвид, тъй като двата бранша, които ние представляваме, формира близо 4% от БВП на страната и  осигурява работа за почти 55 000 души. Призоваваме институциите да поемат отговорност и предприемат мерки, за да може дървесината да се преработва в България, като по този начин се създават хиляди работни места в потенциално застрашените от обезлюдяване планински и полупланински региони. Ако държавата определи ясни правила и регламентира потреблението на дървесина, като насърчи каскадната употреба и създаването на продукти с висока добавена стойност и дълъг жизнен цикъл, секторът би носил и добавена икономическа стойност“, заяви по време на конференцията проф. др-р Васил Живков, председател на БКДМП.

Според него заради недостига на дървесина по-голяма част от компаниите, свързани с браншовете дърводобив и дървопреработка, са застрашени от неизпълнение на договори със свои партньори, а при останалите може да доведе и до спиране на работата. Основната причина е ограниченият добив на дървесина в страната (включително от държавните горски територии),  дължащ се на неизпълнение на горските планове за добиване на дървесина.

„За голяма част от фирмите липсва сигурност за развитие на бизнеса им, прогнозируемост и перспектива. По неофициална статистика на БКДМП се наблюдава с около 20% съкращаване на персонала в дървообработващите фирми и този процент може да се увеличава с нарастването на дефицита на дървесина“, коментира още проф. др-р Васил Живков.

БКДМП първи поставиха проблема за недостига на дървесина на вниманието на обществото и призоваха да бъде отменена заповедта, издадена от министъра на земеделието от служебния кабинет на Стефан Янев – проф. Бозуков през 2021 г. за ограничаване на дърводобива с 30% на обема на предвиденото средногодишно ползване по горскостопански планове от високостеблени гори с възраст над 100 години.

От Камарата активно провеждат редица срещи с представители на Министерството на земеделието, Министерството на икономиката, Министерството на околната среда и водите, а също и с парламентарната комисия по земеделието, храните и горите с цел решаване на основните проблеми в сектора: липсата на дървесина, нарастващите разходи за енергийни ресурси, увеличаващата се инфлация, недостига на кадри и др.