Новини
БКДМП участва в проект за Техническа помощ при прилагането на Българската квалификационна рамка в системата на ПОО
23.10.2018

Министерството на образованието и науката в партньорство с Националната агенция за професионално образование и обучение и с подкрепата на Европейската комисия изпълнява проект за Техническа помощ при прилагането на Българската квалификационна рамка в системата на професионално образование и обучение (ПОО).

 

 

Дейностите се концентрират в квалификации, свързани със следните сектори – Електромобили, Дървообработване и мебелно производство и Текстил и облекло.

 

В рамките на проекта са предвидени различни формати за повишаване на капацитета на експертите и институциите/организациите, включени в дизайна на квалификациите.

 

Първият семинар ще се проведе в периода 29-31 октомври 2018г. , в Министерството на образованието и науката.

 

Програмата включва следните теми:

  • Обхват на професиите в трите направления:

525 Моторни превозни средства,кораби и въздухоплавателни средства

542 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

543 Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

  • Представяне на примери от други страни относно механизмите за актуализиране на квалификациите.
  • Актуализиране на квалификациите съобразно нуждите на пазара на труда – пилотно разработване и тестване на препоръките за оптимизиране на Списък на професиите за професионално образование и обучение (СППОО).