Новини
БКДМП участва в първата от регулярните срещи между Министерство на икономиката и браншовите организации
18.09.2017

На провелата се първа регулярна среща между заместник-министъра на икономиката – г-н Александър Манолев и представители на браншовите организации на 27 юли 2017 г. се обсъдиха текущите проблеми, стоящи пред бизнеса и възможностите за тяхното адресиране.

 

Председателят на БКДМП – г-н Галин Господинов представи пред зам. министъра проблема свързан с липсата на квалифицирана работна ръка. Г-н Господинов изказа предложение за включване на представители на МОН в следващата среща, която ще се проведен през м. септември, за да се бъдат обсъдени навременните мерки за справяне с недостига на кадри за бранша. 

 

От страна на МИ съобщиха за разработения  примерен договор за дуално обучение, който урежда взаимоотношенията между  работодател и ученик. Документът е разработен от Министерството на икономиката и е представен на междуведомствената работна група под ръководството на Министерството на образованието и науката за обсъждане. Идеята е, чрез него да се подпомогне обучението на квалифицирани кадри, както и учениците да намерят своята реализация на пазара на труда. Мярката е част от поредицата от стъпки за развитие на дуалното обучение, които се предприемат от двете министерства.

 

 

Източник: МИ