Новини
БКДМП участва в среща по темата за ограничения добив на дървесина с Министерство на земеделието и еко организации
08.12.2022

БКДМП се включи в дискусия, посветена на вековните гори и заповедта, издадена от бившия служебен министър Хр. Бозуков, за ограничение на сечите с 30%. В срещата, която се състоя в Министерство на земеделието, участваха заместник-министърът на земеделието Валентин Чамбов, изпълнителният директор на Изпълнителна дирекция по горите Стоян Тошев, представители на Лесотехнически университет-София, Института по горите, Инстита по биоразнообразие екоосистемни изследвания при БАН, WWF България,  „Зелени закони“.

Председателят на БКДМП проф. д-р Васил Живков изрази категоричното желание на Камарата, ограничителната заповед да бъде отменена, тъй като е във вреда на бизнеса. „БКДМП обединява 2 бранша: дървообработване и мебелна промишленост, които обаче в момента изпитват огромни затруднения заради недостига на дървесина. Проблемът е свързан основно със ограниченията, наложени върху дърводобива у нас. Заради липсващата суровина и високите цени на дървесината все повече предприятия намаляват своята дейност и дори съкращават служители. В нашите 2 отрасъла са ангажирани близо 55 000 души, важно е те да имат възможности за препитание“, сподели още той.

Проф. Живков акцентира върху важността от опазването на природата с разумни и научнообосновани мерки, а също и с прилагане на стратегия за управление на горите. „Ние като ползователи на дървесина имаме интерес да се грижим за доброто стопанисване на горите. Важно е да запазим дървесината като източник на суровина и ценен за икономиката ни ресурс. Затова е от голямо значение да поддържаме добър диалог както с институциите, така и с неправителствените организации и заедно да работим за справянето с проблемите“, заяви още той.