Новини
БКДМП участва в събитие на БСК за дигитализацията в бизнеса
10.02.2023

БКДМП се включи в националния информационен ден, който се организира от БСК съвместно КНСБ, BusinеssEurope, Европейската конфедерация на профсъюзите и представители на работодателски и синдикални организации от пет страни-членки на ЕС. Инициативата, която е част от проекта TransFormWork за дигитална трансформация на бизнеса, се проведе в Стара Загора на 10 февруари 2023 г.

По време на събитието председателят на БКДМП проф. Васил Живков представи добрите практики в двата сектора, свързани с модернизация, автоматизация и дигитализация на предприятията. Той отбеляза постиженията на компаниите в мебелния бранш и силната им експортна ориентираност. Според него фирмите от сектора са добър пример за дигитална трансформация, защото са внедрили са успешно високи технологии и съвременни машини, имат наистина модерно производство.

По време на събитието бяха споделени резултатите от анкетни проучвания сред работодатели и служители, свързани с практически аспекти на дигиталната трансформация в предприятията. Представена беше също и Европейската рамка за дигитални компетентности – DigComp 2.1, анонсирани бяха и възможности за финансиране по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост и Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021 -2027.

Огласени бяха и данните от направено проучване сред 22 представители на микро-, малки, средни и големи предприятия от 10 икономически дейности в сферата на производството, преработващата промишленост, търговия, услуги, образование, култура.

  • В 36% от тях е сключен КТД, обхващащ условията на труд.
  • Само в 10% от сключените КТД са обхванати въпроси за дигиталната трансформация на предприятието – в хотелиерството и ресторантьорството.
  • В 45% от анкетираните предприятия има внедрена дигитална стратегия – ИТ сектор, хотелиерство и ресторантьорство, аутсорсинг, преработваща промишленост, образование.
  • В 82% от предприятията през последните 5 години са въвеждани нови технологии, касаещи: нива на заетост (47%), изисквания за квалификация/умения (77%), ЗБУТ (66%), организация на работно време (47%).
  • Новите технологии водят до нови форми на производствени системи и промени в организацията на работа в 48% от предприятията.
  • В 55% от предприятията има система за неформално придобити умения, а над 90% от обученията, свързани с работа, се заплащат от работодателя.
  • 100% от анкетираните споделят, че базовите дигитални умения на служителите им са от съществено значение, а значението на междуличностните „меки“ умения е по равно определено като сравнително и много важно.