Новини
БНБ: Икономиката през 2014 г. ще се ускори
10.03.2014

През първата половина на настоящата 2014 г. икономическата активност в страната постепенно ще се ускорява на фона на плавното възстановяване на частното потребление и на инвестиционната активност на фирмите, което от своя страна ще доведе до нарастване на вноса с по-бързи темпове. Износът пък ще се увеличава по-бавно след наблюдаваните през първите девет месеца на 2013 г. високи темпове, гласи тримесечният икономически преглед на БНБ. При ускорено възстановяване на икономиките на основните търговски партньори на България е възможно износът на стоки и услуги да е по-голям от очакваното, уточняват от централната банка.

Според експертите на институцията през първата половина на 2014 г. глобалната икономическа активност плавно ще се повишава, като към средата на годината основен принос за растежа ще имат развитите икономики.
БНБ прогнозира, че през първото тримесечие на 2014 г. слабата отрицателна годишна инфлация ще се запази, като за това ще допринасят главно административно определяните цени на тока. През второто тримесечие централната банка очаква преустановяване на спада на цените под влияние на ниска положителна инфлация при храните и горивата.

БНБ очаква през първата половина на 2014 г. растежът на широките пари да остане сравнително висок, в резултат на което банките ще продължат да функционират в условия на висока ликвидност. Вследствие на очакваното плавно възстановяване на икономическата активност експертите на централната банка предвиждат темповете на растеж на кредитите за бизнеса и домакинствата бавно да се ускорят.

Бюджетният дефицит за 2014 г. се предвижда да бъде 1,8% от прогнозния БВП, или 1,473 млрд. лв.

източник: В. Стандарт/standartnews.com