Новини
БСК с анкетно проучване за отражението на COVID-19 върху бизнеса
16.03.2020

На 12 март 2020 г. БСК стартира анкетно допитване до фирмите в страната, за да подпомогне анализа на обстановката, който ще даде възможност за набелязване на мерки, на база обективна информация. За изключително кратко време, само в първия един час от стартирането на анкетата, в нея се включиха над 200 фирми. До момента отговорилите са 727 фирми от всички региони на страната (най-много от Североизточен регион) и от почти всички икономически сектори (най-много в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството).

Представяме междинни резултати при извадка 724 отговора.

Бизнесът е разделен по отношение оценката на предприетите до момента мерки. Преобладават (35%) оценките, че мерките са закъснели, недостатъчни и неадекватни, а всеки четвърти (24%) е на обратния полюс и смята, че са налице прекалено високи рестрикции, които не отговарят на обективната обстановка. Почти толкова (26%) са и отговорилите, че мерките са адекватни на обстановката. 14% се затрудняват да преценят.

Най-голям проблем е загубата на клиенти, а отсъствието на работници се очертава като най-малкото препятствие пред нормалното функциониране на бизнеса.

Бизнесът е песимист! Според 60% от участниците в анкетата, пикът на кризата предстои и се очаква задълбочаване на проблемите. 19% очакват стабилизиране до 2-3 месеца, а според 15% това ще стане в рамките на 1 месец. Налице са и очаквания за една година и повече.

Липсва превантивно планиране! За съжаление, 70% от анкетираните признават, че действат според обстановката и нямат антикризисен план, който да следват. Други 21% са изготвили по спешност план с оглед актуалната обстановка, а едва 8% имат план за действие в подобни ситуации, изготвен преди кризата с коронавируса.

Липсва надеждна правна защита! Силно притеснително е, че огромната част от фирмите нямат в договорите си с контрагенти клаузи за форсмажор. Не е никак малък и процентът на тези, които изобщо не знаят за тази правна възможност да се защитят в случай на криза като настоящата. По-малко от една-пета от бизнеса е предвидил в договорите си клаузи за форсмажор.

Поставихме отворен въпрос за остойностяването на щетите, доколкото е възможно („Ако отчитате загуби, молим по възможност да ги остойностите, в лв.). Тъй като въпросът беше отворен, получихме разнообразни отговори, които могат да бъдат обобщени по следния начин.

За отговорилите в проценти: Средната загуба на обороти е 53%

За отговорилите в твърда сума: Средната загуба е 64 382 лв.

За отговорилите по друг начин (средно на ден, седмица или месец) средните загуби са, както следва:

1 737 лв./ден

8 686 лв./седмица

34 742 лв./месец

ПРОУЧВАНЕТО ПРОДЪЛЖАВА. ПОПЪЛНЕТЕ АНКЕТАТА ТУК!

Вижте графики ТУК!

 

Източник : Българска Стопанска Камара (БСК)