Новини
България е заявила 22 патента за иновации срещу 1000 пъти повече германски
13.08.2015

България е заявила в Европейското патентно ведомство едва 22 патента, докато водещата страна по този показател в ЕС Германия има над 22 000 заявки, отчита анализ на Евростат за регистрираните иновации през 2012 г. в ЕС. По данни на НСИ в областта на научно-изследователската и развойна дейност у нас през посочения период са работили над 22 хиляди души, от които 16 хиляди са били изследователи. За сравнение – през 2000 г. в областта на науката и иновациите у нас са работили общо 16 хиляди души, от които 10 хиляди са били изследователи. Други водещи страни, които имат най-висок брой заявени патенти са Франция – 8300, Обединеното кралство – 5100, Италия – 4200 и Холандия – 2800. От трети страни най-голям брой заявки за патенти са регистрирани от САЩ – 28 500 и Япония – 22 700, следвани от Южна Корея – 5900 и Китай – 5500.

 

Най-нисък брой заявени патенти европейската статистика отчита от страна на Малта – едва 2 броя, Кипър – 5, Латвия – 14 и Литва – 18. Патентните заявки в областта на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) до Европейското патентно ведомство са сравнително концентрирани в една малка група от държави-членки на ЕС. Най-голям брой на ИКТ приложения за патенти са регистрирани в Германия, Франция, Великобритания, Холандия, Швеция, Белгия и Италия – общо над 87 процента от заявленията за патенти в областта на ИКТ, направени от ЕС-28 през 2012 година, отчита европейската статистика. Евростат класира и Топ-30-те региона в ЕС-28, където най-мощно се развиват високите технологии. Прави впечатление, че сред 30-те европейски града с най-високо развитие на технологиите – 15 са германски градове. Класацията на градовете с най-високо развитие на ИКТ се оглавява от Париж. Следват – Дюселдорф, Мюнхен, Шутгарт, Хамбург, Франкфурт на Майн, Нюрнберг, Берлин, Гренобъл и др.

 

Според анализа европейската рамка за патент е доста сложна, тъй като националните системи съществуват съвместно с европейския патент, като се включва и трета система – единния патент. Единният патент – или "европейски патент с единно действие" – е издаван от Европейското патентно ведомство (ЕПВ) съгласно правилата и процедурите на Европейската патентна конвенция, към която, по искане на притежателя на патента, единно действие се дава за територията на 25-те държави-членки на ЕС, участващи в единна схема за патент. Технологичните промени и иновации са основните области на икономическия анализ в индустриализираните страни, тъй като те са определящи фактори за производителността и конкурентоспособността, отчита анализът.

В този контекст, науката и технологиите дейности са от решаващо значение за икономическото развитие и просперитета в ЕС, отбелязва анализът на Евростат. По данни на германската статистическа служба на първо място в света по износ на продукти в областта на високите технологии е Южна Корея – около 30 на сто от износа на страната. На второ и трето място са Китай – 25 на сто от износа и САЩ – 18 на сто от износа. Германия се нарежда на девета позиция с около 11 на сто износ на продукти в областта на високите технологии.

 

Източник: Българска стопанска камара, Евростат

 

Тагове: патент, иновации,