Новини
България заема 51-ва позиция от 140 държави в Доклада за глобалната конкурентоспособност на Световния икономически форум
17.10.2018

България заема 51-ва позиция от общо 140 държави в Доклада за глобалната конкурентоспособност на Световния икономически форум за 2018 година, известен като „Докладът за Давос“, съобщава Центърът за икономическо развитие (ЦИР), партньор за България на Световния икономически форум.

 

В тазгодишната класация на форума първи са САЩ, Сингапур и Германия. България е на 51-во място, като водещ бранш за развитието на индустрията у нас са дигиталните услуги. За фактора „Внедряване на информационни и комуникационни технологии“ – България е на 30-о място. Следват „Способност за иновации“ – където страната ни се нарежда на 48-о място. Добри са оценките за „Пазар на труда“, където България е на 50-о място и „Макроикономическа стабилност“, където сме на 52-ро място, отчитат експертите на Центъра за икономическо развитие.

 

 

В показателите „Институции“ и „Човешко здраве“ България е на 70-а позиция. При показателите „Образование и умения“ и „Размер на пазара“ страната ни е на още по-задни позиции в класацията. В показателя „Защитата на правата на собственост и интелектуалната собственост България е на 118-о място. По показателя Организираната престъпност – на 116-то място, сочи докладът. Твърде ниски са и оценките за ефективността на съдебната система, надеждността на системата на полицията и бремето на регулирането на икономиката, посочват от Центъра за икономическо развитие.

Сериозни трудности и проблеми изпитва и пазарът на труда в България. По показателя „Лесно наемане на квалифицирани работници“ България е на 122-ро място, по „Обхват на обучение на персонала“ страната ни е на 118-о място, а по „Умения на завършващите образование“ – се нареждаме на 101-во място.

 

 

По отношение на фактора „Инфраструктура“ България заема 58-а позиция, което е относително благоприятна оценка, се отбелязва в доклада. В същото време по показателя „Качество на пътищата“ нашата страна е на 90-о място, сочи Докладът за глобалната конкурентоспособност на Световния икономически форум за 2018 година.

Докладът се публикува редовно от 1979 година, а България е включена в класацията за първи път през 1999 година.

 

 

 

Източник: БНР