Новини
България се качва до 54-то място в класацията по конкурентоспособност
30.09.2014
 

В доклад за глобалната конкурентоспособност – The Global Competitiveness Report 2014 – 2015 на Световния икономически форум, България достига до 54-та позиция сред 144 страни със стойност на индекса 4.37, съобщават от Центъра за икономическо развитие, който е партньор в България на организацията.

 

С този резултат България изпреварва няколко държави от ЕС – Румъния /59-та позиция/, Унгария /60/, Словения /70/, Словакия /75/, Хърватска /77/, Гърция /81/.

 

Трета поредна година България подобрява позициите си по отношение на националната конкурентоспособност. През 2011 г. тя е била на 74-то място в общата класация, през 2012 г. – заема 62-ро място, а през миналата година е 57-ма, съобщава Дарик.

 

Глобалният индекс е разделен в три класации – базисни предпоставки; ефективност на икономиката и иновативност на икономиката.

 

България има най-добри позиции по отношение ефективност на икономиката, който включва: висше образование и квалификация, ефективност на стоковите пазари, ефективност на пазара на труда, развитие на финансовите пазари, технологична готовност, размер на пазара. Тук позицията на България е 52-ра. В класацията за базисни предпоставки, включващ институции, инфраструктура, макроикономическа стабилност, здравеопазване и начално образование, стойността е 4.71, а позицията – 59-та.

 

Негативни са резултатите в класацията за иновативност на икономиката с фактори иновации и зрелост на бизнеса – 3.27 пункта и 106-то място.

 

По отношение на макроикономическата стабилност през миналата година България е била на 30-то място, но сега отстъпва до 36-то. Това обаче продължава да бъде най-благоприятният резултат в сравнение с всички останали фактори. Позициите са свързани с добрите показатели за държавния дълг /17.6 на сто като процент от БВП/; ниския бюджетен дефицит /1.9 на сто/; нивото на националните спестявания /23.2 на сто от БВП/, ниската инфлация (0.4 на сто).

 

Другият фактор, който придвижва страната напред, е технологичната готовност. През миналата година България е била на 44-то място, сега е 41-ва. Тук са включени няколко количествени индикатора, които имат много добри стойности. Това са: индивидуални интернет потребители /53.1 на сто от населението/; брой абонати на широколентов интернет /19 на 100 души и 39-то място/; висока скорост на интернет, брой мобилни абонати /58.3 на 100 души от населението/.

 

Обезпокоителни са резултатите по отношение на институциите и в тази област страната ни отстъпва от 107-мо на 112-то място. Негативни са данните за съдебната система и нейната независимост – 126-то място, фаворизиране на определени фирми при взимане на правителствени решения – 134-то място, ниско обществено доверие в политиците – 130-та позиция, липса на прозрачност на правителствените решения – 124-то място, бюрократична тежест – 102-ро място.

 

Подобряването на работата на институциите трябва да бъде основен приоритет за правителствата, пише в доклада. Там се препоръчва бързото въвеждане на електронното правителство и много по-голяма прозрачност, реален диалог с гражданското общество и бизнеса, дискусии и съвместно решаване на проблемите. България продължава да отстъпва и по фактора пазар на труда – сега е 67-ма след 61-во място през миналата година. В документа се отчитат сериозните проблеми, свързани с високата безработица, ниската производителност на труда, подценяването на професионалния мениджмънт, липсата на сътрудничество между работодатели и служители. Най-слабо оценени са възможностите на страната да привлича и задържа талантливи млади хора – 142-ро място. Друг слаб индикатор е използването на професионален мениджмънт – 113-то място.

 

В доклада се посочва, че по капацитет за иновации сме на 108-мо място, в сътрудничеството между университетите и бизнеса – 113-то място; разходи на бизнеса за изследвания и иновации ни отреждат – 100-но място. В България все още слабо развити са клъстерите /страната е на 129-то място/. Естеството на българските конкурентни предимства произтича преди всичко от евтината работна ръка, а не от иновации и диверсификация на продуктите, пише в документа.

 

Основните трудности за предприемачите в България според доклада са: разпространение на корупционни практики, неефективна държавна администрация и затруднен достъп до финансиране. През последната година сред основните бариери за бизнеса се появяват и политическата и правителствената нестабилност. Проблем остава и липсата на квалифицирана работна ръка.

 

Най-конкурентоспособна в световен мащаб е икономиката на Швейцария, следвана от Сингапур, САЩ, Финландия и Германия. В първата десетка са още Япония, Хонконг, Холандия, Великобритания и Швеция. От страните, които се присъединиха към ЕС през 2004 г. най-добре позиционирана е Естония – 29-то място

 

Източник: The Global Competitiveness Report 2014-2015

 

Тагове: The Global Competitiveness Report 2014 – 2015, Световен икономически форум, Център за икономическо развитие, конкурентоспособност, базисни предпоставки, ефективност на икономиката, иновативност на икономиката