Новини
България ще въведе напълно електронни обществени поръчки през 2021 г.
11.07.2018

Очаква се цялостно провеждане на обществените поръчки по електронен път да стартира в началото на 2021 г. Така страната ни няма да спази дадения от Еврокомисията срок за всички страни членки да въведат до 18 октомври тази година централизирани електронни платформи, чрез които да се провеждат всички етапи на обществените поръчки – от обявяването на търговете, през оценката на офертите, до сключването на договорите с избраните изпълнители и разплащането с тях.

 

Това става ясно от публикувания за обществено обсъждане проект за промяна в Закона за обществените поръчки. Основна част от новите текстове са свързани именно с регламентиране на електронизацията на процеса и новите задължения на възложителите. Модулите на електронната платформа е планирано да заработят поетапно в следващите три години. Така страната ни за пореден път отлага във времето електронното провеждане на обществените поръчки, въпреки че от години на мярката се гледа като на важно условие за ограничаване до минимум на корупционните практики при харченето на държавни пари и на пари от еврофондовете.

 

 

Всъщност от октомври 2018 г. ще се електронизира само малка част от етапите на провеждане на обществени поръчки. Според новия законопроект към тази дата трябва да бъде възможно чрез централизираната платформа да се публикуват решенията, обявленията и документациите за обществените поръчки. Електронно ще може да се правят запитвания и разяснения, както и подаване на заявления за участие и оферти.

 

 

Едни от най-важните етапи, където са и най-големите проблеми – подборът на кандидатите, оценяването на офертите и възлагането на поръчките, ще се случат поетапно през 2019 и 2020 г. Така в пълната си функционалност електронната платформа трябва да заработи в началото на 2021 г. За април 2019 г. пък е планирано въвеждането на електронното фактуриране и разплащане. Първоначално възложителите от централните държавни ведомства ще започнат да приемат и обработват електронни фактури при разплащанията по договорите, докато за областните управители и кметовете този срок е април 2020 г. Детайлните правила за използването на платформата ще бъдат тепърва разписвани в правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 

 

Източник: в.Сега

Снимов материал: в.Факти