Новини
Български фирми могат да участват в проект на Централноевропейската инициатива – „WIDER”
27.06.2013

Български фирми могат да участват в международния проект “WIDER”. Институционален партньор на проекта е Централноевропейската инициатива (ЦЕИ). Проектът е насочен към внедряване на иновации в МСП посредством имплементиране на съвременни, интелигентни и зелени решения. Главната цел на проекта е свързвана с предоставянето на заетите в сектора на МСП на  възможности за пестене и управление на изразходваната от тях енергия.

Допълнителна информация за проекта може да бъде получена от г-жа Славена Радованович, координатор на ЦЕИ за проекта „WIDER”, тел.:   +39 040 7786 777  и e-mail: radovanovic@cei.int.

Брошура

Информация