Новини
Важно! Сигнал за измама.
01.12.2016

Уважаеми колеги!

 

 

Уведомяваме ви, че в БКДМП постъпи сигнал за това, че субекти, които се представят от името на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост изискват плащане в брой на членски внос, чрез куриер.  

 

Напомняме ви, че заплащането на членски внос към БКДМП става единствено и само по банков път, по сметка на БКДМП.