Новини
Включихме се във форум за образованието, организиран от ЛТУ
18.01.2024

БКДМП участва във Форум 2024 „Бъдещето се формира днес – образование, иновации, партньорства“, организиран на 18 януари 2024 г. от Лесотехнически университет-София в партньорство с Министерство на земеделието и храните и Министерство на образованието и науката. В събитието се включиха преподаватели и студенти от ЛТУ, представители на професионални гимназии, институции, работодателски организации и НПО.

Форумът откри ректорът на ЛТУ проф. д-р Иван Илиев. „Имаме нужда от достъпно и качествено образование. Вярвам, че без това не може да бъдем успешна държава.От изключително значение е всички да обединим усилия в името на кариерното развитие на студентите“, заяви той.

Заместник-министърът на образованието и науката Мариета Георгиева се обърна към участниците с думите: „В образованието трябва да си подадем ръка: средно, висше и бизнес, за да осигурим реализация на младите хора. Но образованието не може да даде резултат, ако няма квалифицирани преподаватели. Подготовката на учители в професионалното образование доскоро беше предизвикателство. Поставили сме дуалното обучение във фокуса на държавната политика“, обясни тя.

Заместник-министърът на земеделието и храните Георги Тошев също се включи във форума и отбеляза, че 6-те държавни горски предприятия се явяват сред най-големите работодатели в страната. От институцията имат ангажимент да осигуряват стажове на студентите от ЛТУ.

Във втората част на форума се проведе панелна дискусия, в която по темите за професионалното образование и реализацията се включиха проф. Васил Живков, председател на БКДМП и преподавател в ЛТУ, инж. Стоян Тошев, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите, Веселка Трифонова, председател на Асоциацията на професионалните озеленители в България, Даниела Шошова, директорнана ПГ по дизайн „Елисавета Вазова“ в София, Михаил Сирманов, студент „Ветеринарна медицина“ в ЛТУ и председател на Асоциацията на студенти по ветеринарна медицина София. Модератор бе журналистът Анна Цолова.

„ЛТУ поддържа изключително добри връзки с бизнеса. С помощта на фирмите от сектора факултет „Горска промишленост“ успя да оборудва 5 лаборатории, в които студентите се обучават в модерни условия. Често водим експерти от индустрията, които изнасят лекции. Освен това организираме специална седмица, по време на която студентите работят по групи над проекти за дизайн по определени теми. Правят го заедно с утвърден дизайнер и това изключително полезно за тях, защото се учат на различни умения: да проектират и търсят решения за интериорен и продуктов дизайн, да презентират и защитават идеите си“, сподели опит с участниците проф. Живков.