Новини
Внос и износ на мебелни продукти в периода 2013-2017 г.
18.07.2018

В отчетения период 2013-2017 г. се наблюдава икономически растеж в сектор мебели, с изключение на 2015 г.

 

Въпреки това, през целия период се наблюдава сравнително запазващо се отношение между износ и внос, с търговски излишък от около 100 %.

 

През последната 2017 г. е отчетен ръст от 7 % в износа и 12 % във вноса на мебелни продукти.

 

 

Внос и износ на мебелни продукти в периода 2013-2017 г. (млн. щ.д.)

 

Източник: ООН