Новини
Водещи търговски партньори на България в износа на продукти от дървесина, без мебели през 2016г.
28.02.2018

 

От фигурата става ясно, че над 50 % от износа на дървен материал и изделията от него, без мебели, водещи са съседните на България страни: Гърция и Турция.

 

 

Италия изпреварва, останалите седем държави в настоящото проучване, като се подрежда на трето място по износ с 14 %.

 

 

Основен търговски партньор в износа на продукти от дървесина, без мебели са и страните: Германия, Румъния, Франция, Македония и Сърбия.

 

 

Алжир и Великобритания представляват едва 3 % от настоящото проучване.

 

 

Графиката за водещите търговски партньори на България в износа на продукти от дървесина, без мебели през 2016г. е изготвена със собствени изчисления от БКДМП, по база данни подадени от НСИ.