Новини
Водещи търговски партньори на България в износа на мебели за сядане
27.09.2018

През 2017 г., Великобритания е водещ търговски партньор на България в износа на мебели за сядане – 26 %.

 

Страните Чехия и Германия делят второто място с по 17 %.

 

Третата страна в графиката се заема от Полша – 12 %.

 

Търговският партньор на страната ни, подреден на четвърто място в класацията –  Износ на мебели за сядане е Италия с 8 %, следвана с разликата от 1 %, от Франция и 4 % от Гърция.

 

Последните три места са с равен процент от 3 % за държавите: Испания, Холандия и Швеция.

 

 

Източник: ООН

Графиката и текстът са направени на база собствени изчисления от страна на БКДМП