Новини
Водещи търговски партньори на България в износа на мебели и части за мебели през 2017 г.
24.10.2018

Изчислените в процент продажби, за изминалата 2017 г., водещи търговски партньори на България, в износа на мебели и части за мебели, се явяват следните страните: Германия, Франция и Холандия със съответните – 45 %.

 

 

На следващите челни места се подреждат държавите: Дания – 10 %, Гърция – 9 %, Великобритания – 9 %, Швеция – 9 % и Италия с 8 %.

 

 

 

На последно място, с равен брой от по 5 %, са страните, разположени отново в Европа: Белгия и Испания.

 

 

Източник: ООН

Графиката и текстът са направени на база собствени изчисления от страна на БКДМП