Новини
Водещи търговски партньори на България в износа на мебели през 2016 г.
09.02.2018

Направеното проучване от БКДМП има за цел да определи състояние на сектора и основни тенденции в развитието му.  

 

Предприятията от сектора все по – активно се насочват към износ на своята продукция като по този начин се реализира ръст на износа в бранша.

 

На изготвените графики са посочени основните страни, в които българските предприятия изнасят своята продукция.

 

 

Първа, от изброените в двете графики страни, се подрежда Германия като през 2016 г. ръстът на износа се увеличава с 5 %.

 

 

Вторият водещ партньор за страната през 2016 г. е Великобритания, като изнесените български мебели нарастват с 6 %, на мястото на Чехия, която заема петата позиция с 2 % надолу.

 

 

Италия запазва третото си място по внос, с разлика от 1 % ръст спрямо предходната година.

 

 

На четвъртото и шестото място за 2015 г. и 2016 г. непроменено остават: Франция и Полша.

 

 

Значителна промяна се наблюдава през 2016 г. при износа за Дания и САЩ, които се изместват в графа „Други“, заменени от Турция и Испания.

 

 

Източник на данни: НСИ,

Изготвено от БКДМП