Новини
„Въведение в Структурните фондове и възможностите за финансова подкрепа на дуалното професионално обучение“
12.08.2016

Информационно събитие на тема „Въведение в Структурните фондове и възможностите за финансова подкрепа на дуалното професионално обучение“, което се организира от Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК). Семинарът ще се ръководи от г-н Иван Модев, главен директор на Главна дирекция „Структурните фондове и международни образователни програми“ към Министерството на образованието и науката.

 

Информационното събитие ще се проведе в понеделник, 04.07.2016 г. в семинарната зала на ГБИТК. Ще започне в 14:00 часа и се очаква да приключи в 17:00 часа. Работният език ще бъде български. Участието предвижда такса.

Повече информация ще намерите в приложената покана. Моля, заявете Вашето участие чрез приложения формуляр за регистрация до 30.06.2016 г. на имейл sonya.valcheva@ahk.bg.

 

Покана – преглед

Регистрационна карта – преглед