Новини
Въпросник: Идентифициране мястото и ролята на обученията на персонала в контекста на идеята за учене през целия живот и развитието на ключови компетентности
28.05.2015

Настоящето изследване се реализира от екип на СУ „Св. Климент Охридски” с научни интереси в обучението и квалификацията в сферата на трудовата заетост. То има за цел да идентифицира мястото и ролята на обученията на персонала в контекста  на идеята за учене през целия живот и развитието на ключови компетентности. Молим Ви да попълните този въпросник, като давате Вашите искрени и открити отговори на отделните въпроси, включени в него. Изследването е напълно анонимно.

Резултатите от него ще бъдат използвани само за научни цели. Поемаме отговорността да запазим конфиденциалност по отношение на Вашите отговори.

            Благодарим Ви предварително за участието в това проучване!

Въпросник – тук