Новини
Въпросник по проект Fem4Forest „Горите в ръцете на жените“
15.04.2021

Проектът Fem4Forest „Горите в ръцете на жените“ стартира през юли 2020 г. Целта му е да подпомогне горския сектор на местно, регионално и междурегионално ниво чрез по-широко включване и  подобряване на уменията на жените в този сектор, като допринася за равнопоставеността им като присъствие и компетенции на пазара в регион Дунав.

 

В тази връзка е разработен въпросник за жени – професионалисти от горския сектор в началото на кариерата в рамките на Европейско изследване в страните от Дунавския регион.

Въпросникът е анонимен и се попълва на английски език от следния линк – https://forms.gle/fuphbpDdvAGCDcF77