Новини
В Бургас се проведе отчетно Общо събрание на БКДМП
05.06.2023

На 02 юни 2023 г. в хотел „България“ в Бургас се проведе редовното отчетно Общо събрание на БКДМП. Събитието откри председателят на Камарата проф. д-р Васил Живков. По време на Общото събрание изпълнителният директор на БКДМП Даниела Петрова представи отчет на дейността на УС за 2022 г. Митко Гатев от КС на БКДМП изнесе данни за годишния Финансов Отчет за 2022 г. Галин Господинов представи отчета на дейността на Контролен Съвет за 2022 г. И трите документа бяха изслушани и приети. Гласувани и одобрени бяха и предложените изменения и допълнения в Устава на БКДМП.

По време на Общото събрание бяха дискутирани въпроси, свързани с високите цени на дървесината, трудностите пред двата бранша, свързани с липсата на механизация в дърводобива, необходимостта от промяна на нормативните разпоредби и прилагане на ефективно управление на горския сектор. Обсъдени бяха изминалите през 2022 г. изложения ЕКСПОМЕБЕЛ и ТЕХНОМЕБЕЛ и възможностите за бъдещото развитие на двете изложения.