Новини
В Троян ще се проведе научно-практическа конференция „Проблеми и перспективи на горското стопанство, дървообработващата и мебелната промишленост в България“
08.06.2022

Уважаеми членове на БКДМП,

На 16 юни 2022 в град Троян ще се проведе научно-практическа конференция „Проблеми и перспективи на горското стопанство, дървообработващата и мебелната промишленост в България“. Събитието се организира съвместно от Община Троян, Лесотехническия университет –София, сдружение Троян – Мебел и Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП). Конференцията е част от поредицата инициативи, в които БКДМП се включва с цел да разрешаване на проблема за недостига на дървесина, а също и необходимостта от по-добро управление на горите в България.

В събитието ще участват кметът на Троян Донка Михайлова, председателят на БКДМП проф. д-р Васил Живков, ректорът на Лесотехническия университет – София проф. д.н. Иван Илиев, Тотка Качерилска, председател на сдружение Троян – Мебел, представители на ИАГ и др. В програмата са включени темите: „Горите на България“, „Дървесината – суровината на бъдещето“, „Дървопреработването и производството на мебели – структуроопределящ бранш за РБ“ и др.

 

ПРОГРАМА

за провеждане на научно-практическа конференция

„Проблеми и перспективи на горското стопанство, дървообработващата и мебелната промишленост в България“

 

10:00 ч. – 10:30 ч.Регистрация на участниците

10:30 ч. 11:00 ч.Откриване на конференцията от:

–             г-жа Донка Михайлова – кмет на община Троян

–             чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев – Ректор на ЛТУ

11:00 – 12:00 ч.I заседание – Доклад и дискусия по „Панел 1“: “Горите на България“

–             доклад: инж. Альоша Даков, инж. Тони Кръстев, д-р инж. Любчо Тричков

–             дискусия

Модератор: проф. Милко Милев

12:00 – 13:00 ч. – обяд

13:00 – 14:00 ч.II заседание – Доклад и дискусия по „Панел 2“: “Дървесината – суровината на бъдещето“

  1. доклад: д-р Кирил Ташев – Началник на отдел „Стопанисване на горските територии“, ИАГ, д-р Албена Бобева – Главен експерт в дирекция Горско стопанство, ИАГ

–             дискусия

Модератор: проф. Иван Палигорав

14:00 – 14:20 ч. – почивка

14:20 – 15:30 ч.III заседание – Доклад и дискусия по „Панел 3“: “Дървопреработването и производството на мебели – структуроопределящ бранш за РБ

–             доклад: проф. Васил Живков, доц. Нено Тричков, проф. Живко Гочев,

– дискусия

Модератор: доц. Павлин Вичев

15:30 – 16:00 – кафе пауза

16:00 – 17:00 ч.IV заседание – Изводи и предложения от дискусията, формулиране на писмени предложения до законодателната, изпълнителната власт.

19:30Вечеря

РЕГЛАМЕНТ

– Всяко заседание е посветено на дадена тематика (посочена от заинтересованите лица в гр. Троян);

– Заседанията по всеки панел се председателстват от модератор, който ръководи протичането на дискусията;

– Всяко заседание започва с доклад и презентация по тематиката (не повече от 20 min);

– Открива се дискусията, която включва както изказвания и предложения, така и въпроси към докладчиците. Ако има конкретни предложения е препоръчително в края на заседанието те да бъдат предадени на модератора в писмен вид;

– Писмените предложения, както и устните, формулирани по време на дискусията, се предават на председателите на Редакционната комисия;

– На заключителното заседание (IV заседание) конференцията обсъжда и приема направените предложения;

Приетите предложения се изпращат до законодателни органи и изпълнителна власт с предложение за действия по тях

 

ОРГАНИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

Съпредседатели:          г-жа Донка Михайлова – кмет на община Троян

чл.-кор. проф. Иван Илиев – Ректор на ЛТУ

Зам.-председатели:     г-н Христо Йовчевски – Управител на „Рико стил“ ООД

доц. Нено Тричков – зам.-ректор на ЛТУ

Членове:                         инж. Иван Тотковски – Управител на „Троя стил пласт“ ООД

инж. Петър Дишков –н-к отдел снабдяване със суровина „Кроношпан“

проф. Живко Гочев – Декан на ФГП при ЛТУ

инж. Владо Хаджийски – Управител на „Елма 13“ ООД

доц. Мариус Димитров – Декан на ФГС при ЛТУ