Новини
В 200 хил. хектара държавни гори спира добивът на дървесина
19.09.2016

     Комерсиалният добив на дървесина ще бъде спрян в 200 хил. хектара държавни гори. Това заяви зам.-министърът на земеделието Георги Костов. Половината от тези гори с решение на правителството от миналата година вече са определени като защитни – те предпазват останалите територии от екстремни природни явления, например свлачища и наводнения.

      Останалите към 100 хил. ха предстои да бъдат определени със заповед на агроминистъра като гори във фаза на старост. Това се случва заради изискване на Европейската комисия (ЕК) и е продължение на ангажиментите на страната за определяне на защитени територии, каквито са зоните Натура 2000. 

     Почти 60 на сто от българските гори, които са общо 3,8 млн. хектара, попаднаха през 2007 г. в защитените територии от Натура 2000. Общо 35 на сто от територията на страната влиза в екологичната мрежа.

     Европейското изискване е поне 10% от горите извън резерватите да бъдат поддържани във фаза на старост. Това не се определя от годините на дърветата, а от цялостното състояние на биоразнообразието в тях.

     Сега Изпълнителната агенция по горите е определила близо 20 хил. горски терена като такива във фаза на старост. Те са разпръснати в цялата страна, но като цяло повечето са в Южна България. Засега обаче няма да бъде изпълнено изискването за 10% – на практика почти 7% от държавните гори ще бъдат опазвани като такива във фаза на старост и тепърва за тях ще бъдат определени ограничителни режими.

     Докато минат всички процедури, държавните горски предприятия се отказват доброволно от комерсиалния дърводобив в тези територии.

     Ограниченията за тези 200 хил. хектара означават намаляване на печалбата на горските предприятия. Там ще бъде „замразена“ дървесина за близо 3 млрд. лв. в следващите години. Не можем да изчислим обаче колко струва биоразнообразието и запазената инфраструктура, коментира Костов.

     В старите гори няма да има комерсиални сечи, но ще има лесовъдски намеси, за да бъдат поддържани, разясни той. 

     Междувременно днес се проведоха четири електронни търга за продажба на дървесина. „Средно 10-12 % по-висока цена постигат държавните горски стопанства чрез системата за електронни търгове“, заяви зам.-министърът на транспорта Валери Борисов, цитиран от пресцентъра на транспортното министерство. Четири месеца след официалния старт на платформата са проведени над 40 търга. 

 

 

източник: investor.bg