Новини
Глътка въздух за фирмите с разсрочване на данъци
28.10.2013

Глътка въздух за фирмите дава кабинетът. Бизнесът много по-лесно и по-бързо ще получава разрешение за разсрочване и отсрочване на дългове към хазната. Това предвиждат промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които бяха приети от Министерски съвет. Целта е да се подпомогнат фирмите, които имат временно финансово затруднение и не могат да платят данъчните и осигурителните си задължения. В момента за получаване на разрешение от НАП за отсрочване или разсрочване на дълговете фирмите трябва да отговарят на редица условия, което прави приложението на този механизъм почти невъзможно.

Например фирмите трябва да докажат рентабилност за последните две години и да дадат добри прогнози за бъдещото си развитие. А в условията на криза това е почти невъзможно. С промени условията за разсрочване и отсрочване се облекчават. Освен това разрешенията за разсрочване на данъци до 100 000 лв. и осигуровки до 10 000 ще се дават от публичния изпълнител на НАП, който отговаря за събиране на борчовете. Сега тези дългове се разсрочат съответно от териториалния директор на НАП и ръководителя на териториално поделение на НОИ.

Данъци до 300 хил. лв. ще се разсрочва от териториалния директор на НАП, а сега за тях отговаря изпълнителният директор на НАП. Така значително ще се ускори даването на разрешения за разсрочване и отсрочване. С други промени се дава възможност на самоосигуряващите, каквито са някои лекари и нотариусите, да заявят кои осигуровки погасяват. Това се прави, тъй като, ако не платят осигуровките си, тези хора губят осигурителни права.

Източник