Новини
Гответе се за скок на българската икономика
18.08.2015

Данните за юни показват ускоряване на бизнес активността в България във всички основни отрасли на икономиката, нещо нетипично са този летен месец, в който започва сезонът на отпуските.

 

Промишленото производство нараства с 0.6% на месечна и с 5.7% на годишна база, движено от добивния и преработващия сектори.

 

През юни 2015 г. увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост, с 1.9%, и в преработващата промишленост, с 1.1%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е има намаление с 1.4%, което е обичайно за месеца.

 

На годишна база в добивния отрасъл има ръст с 6.6%, в преработващия, с 6.4%, докато в енергетиката НСИ отчита спад с 3.0%.

 

Оборотите в търговията на дребно също нарастват. През юни увеличението на месечна база е с 0.8%, а на годишна, с 2.7%, което показва, че потребителското търсене в страната се възстановява.

 

Най-бързо растат продажбите на онлайн магазините, където увеличението е с 5.7% спрямо май и със 17.1% спрямо юни 2014 г.

 

И в строителството хубавото време дава тласък на растежа. Строителната продукция се повишава с 2.6% на месечна и с 1.5% на годишна база през юни.

 

В същото време за първите 6 месеца на годината България е изнесла стоки за 22.4 млрд. лв. и спрямо съответния период на предходната година износът се увеличава с 11.0%.

 

Само през юни 2015 г. износът възлиза на 4.0 млрд. лв. и се покачва с 8.7% на годишна база.

 

През периода януари – юни 2015 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 25.4 млрд. лв., или с 4.7% повече спрямо същия период на предходната година. През юни общият внос се увеличава с 5.8% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4.4 млрд. лeвa.

 

Нарастването на износа продължава да е подкрепено от евтиното евро, докато увеличението на вноса отразява засилването на вътрешното търсене както от бизнеса, така и от крайните потребители.

 

Данните дават силни индикации, че икономическият растеж на България е на път да се ускори, като страната най-после започва да преодолява последствията от рецесията през 2009 г. и последвалата продължителна стагнация на икономиката.

 

 
Източник: DarikFinance
 
 

Тагове: икономикапромишленостизнос