Новини
Г-жа Елица Ненчева бе избрана за Зам. председател на Съвета на браншовите организации при БТПП през 2015 г.
31.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 12 март 2015 г. г-жа Елица Ненчева бе избрана за Заместник председател на Съвета на браншовите организации при БТПП през 2015 г.

Съветът има за цел утвърждаване на сътрудничеството между БТПП и браншовите организации и техните членове, взаимодействие с държавни институции, взаимно информиране, изработване и отстояване на общи позиции по теми,  свързани с нестабилната икономическа обстановка в страната и отражението й върху дейността на отделни браншове. Към 31.12.2014 г. членовете на Съвета са 105 на брой.